Zentralabteilungen

Marketing / PR

Jochen Geiger

Telefon: +49 7231 581-745
Fax: +49 7231 581-802
Email: jochen.geiger@witzenmann.com

Maschinen und Werkzeuge

Dr. Matthias Farr

Telefon: +49 7231 581-777
Fax: +49 7231 581-827
Email: matthias.farr@witzenmann.com

Produktprüfung und -berechnung

Dr. Bert Balmer

Telefon: +49 7231 581-690
Fax: +49 7231 581-816
Email: bert.balmer@witzenmann.com

Qualitätsmanagement

Wolfgang Riemensperger

Telefon: +49 7231 581-675
Fax: +49 7231 581-820
Email: wolfgang.riemensperger@witzenmann.com

Recht und Compliance

Torsten Hotop

Telefon: +49 7231 581-217
Fax: +49 7231 581-588
Email: torsten.hotop@witzenmann.com

Technologie und Innovation

Bernd Seeger

Telefon: +49 7231 581-685
Fax: +49 7231 581-583
Email: bernd.seeger@witzenmann.com

Technik Industrie

Dr. Marc Seckner

Telefon: +49 7231 581-442
Fax: +49 7231 581-824
Email: marc.seckner@witzenmann.com

Grundlagentechnik Serienteile

René Rösler

Telefon: +49 7231 584-486
Fax: +49 7231 581-827
Email: rene.roesler@witzenmann.com

Geschäftsprozessmanagement

Ramon Kahrsch

Telefon: +49 7231 581 2732
Fax: +49 7231 581 810
Email: ramon.kahrsch@witzenmann.com

Logistik

Rüdiger Ertl

Telefon: +49 7231 581-280
Fax: +49 7231 581-826
Email: ruediger.ertl@witzenmann.com

Personalmanagement

Bernd Kratochwille

Telefon: +49 7231 581-229
Fax: +49 7231 581-573
Email: Bernd.Kratochwille@witzenmann.com

Finanzen und Controlling

Christian Benke

Telefon: +49 7231 581-720
Fax: +49 7231 581-817
Email: christian.benke@witzenmann.com

Materialwirtschaft

Michael Schmid

Telefon: +49 7231 581-464
Fax: +49 7231 581-821
Email: michael.schmid@witzenmann.com

Witzenmann Pforzheim

Deutsch Englisch